ZZP-ers

Een groot aantal starters zullen ZZP-er zijn (zelfstandige zonder personeel). Voor deze categorie ondernemers heeft de politiek gemeend om daar specifieke wetgeving te gaan ontwikkelen aangezien de overloop vanuit een werknemerssituatie  ter discussie staat. Vanaf 1 mei 2016 geldt de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De wet moet er op toezien dat ondernemers de regelgeving m.b.t. dienstverbanden/werknemers niet wordt omzeild. Een ZZP-er die als ondernemer wil werken zal aan diverse eisen moeten voldoen. De opdrachtgever en de opdrachtnemer bepalen vooraf of zij de werkzaamheden op deze wijze willen gaan verrichten. De fiscus beoordeeld achteraf. Mochten zij beoordelen dat er sprake is van een dienstverband in de wet loonbelasting, dan is het voor beide partijen heel zuur. Er vinden diverse correcties plaats bij zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer en er zullen naheffingsaanslagen gaan volgen. Meestal vinden de correcties over meerdere jaren plaats.

Halverwege november 2016 is naar buiten gekomen dat de regeling in de ijskast is komen te staan. De ijskast was te klein voor de hele regeling en alleen de sancties zijn erin terecht gekomen. Al met al nog steeds veel onduidelijkheden en onzekerheid voor zowel de opdrachtgever als van de ondernemer.

In het nieuwe regeerakkoord van najaar 2017 is afgesproken dat de wet DBA gaat verdwijnen en er een nieuwe regeling wordt ingevoerd. Hoe deze regeling eruit gaat zien en wanneer deze regeling van kracht gaat worden is nog niet bekend. Let erop dat de wet DBA nog steeds van kracht is en dat de fiscus bij fouten coulant zal optreden. Bij bewust misbruik maken van het toepassen van de wet DBA volgen wel boetes.

Zorg voor de juiste afspraken en overeenkomsten als u als ZZP-er werkzaam bent.