Ondernemingsvorm

De meeste startende ondernemingen zijn eenmanszaken of vennootschappen onder firma (vof). Dit zijn juridisch gezien ‘natuurlijke’ personen, dat houdt in dat de persoon of personen ook met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor schulden in de onderneming.

Er zijn mogelijkheden om dit risico geheel of gedeeltelijk uit te sluiten door de onderneming niet als natuurlijk persoon te gaan voeren, maar als rechtspersoon. Een besloten vennootschap (B.V.) is hier een voorbeeld van.

Bij het starten van de onderneming is het belangrijk om de juiste ondernemingsvorm te kiezen. Team HBc raadt u aan zich hier goed in te verdiepen, het is vaak een beslissing voor meerdere jaren.