Ondernemingsvorm

De meeste startende ondernemingen zijn eenmanszaken of vennootschappen onder firma (vof). Dit zijn juridisch gezien ‘natuurlijke’ personen, hetgeen inhoudt dat de persoon of personen ook met hun privé vermogen aansprakelijk zijn voor schulden in de onderneming.

Er zijn mogelijkheden om dit risico geheel of gedeeltelijk uit te sluiten door de onderneming niet als natuurlijk persoon te gaan voeren, maar als rechtspersoon. Een besloten vennootschap (B.V.) is hier een voorbeeld van.

Bij het starten van de onderneming is het belangrijk om de juiste ondernemingsvorm te kiezen. Heeft u onvoldoende kennis op dit gebied, dan adviseren wij u om u daarover goed te laten informeren.