Belastingen

Als u een onderneming opstart komt u met diverse belastingen in aanraking. Het is moeilijk om voor elke vorm van onderneming één overzicht te geven. Onderstaand beperken wij ons tot een aantal algemene belastingen.

Omzetbelasting

Als een onderneming deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, dan komt omzetbelasting (ook BTW genoemd) al ter sprake. Over levering van goederen en diensten dient u BTW in rekening te brengen. Er zijn drie tarieven n.l: Hoog tarief (2023 –  21%); Laag tarief (2023 –  9%) en het vrijgestelde tarief. Bij verkoop van marge goederen zijn speciale regels. Welk tarief voor u van toepassing is kunt u vinden op de site van de belastingdienst of navraag bij een adviseur.

Er moet periodiek een aangifte worden gedaan voor de omzetbelasting. Afhankelijk van de verwachte afdracht omzetbelasting wordt u door de belastingdienst ingedeeld om maandelijks, per kwartaal of per jaar omzetbelastingaangiften te gaan doen.

Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

Als u een onderneming hebt dan ontvang u elk jaar ook een uitnodiging om het doen van een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (in de volksmond: aangifte inkomstenbelasting). Op de uitnodiging staat de datum vermeld wanneer deze aangifte ingediend moet zijn. Maakt u gebruik van een accountant, administratiekantoor of belastingadviseur, dan zullen zij doorgaans gebruik maken van de uitstelregeling. Hierdoor is er meer tijd om de aangifte in te dienen.

Voor ondernemers die de werkzaamheden zien als ‘winst uit onderneming’ zijn er specifieke regels en aftrekposten. De meest bekende zijn:

  • Investeringsaftrek
  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • MKB vrijstelling
  • Fiscale oudedagsreserve

Voor elke aftrek zijn er regels vastgesteld. Eén daarvan is het urencriterium dat  o.a. bepalend is voor zelfstandigenaftrek, startersaftrek en fiscale oudedagsreserve. Om voor deze aftrek in aanmerking te komen dient er meer dan 1.225 uur per jaar besteed te worden aan de onderneming. Dit urencriterium omvat zowel de directe als indirecte uren. Het bijhouden van uren is dan ook van belang, zeker als er naast de onderneming ook nog een loondienstverband loopt. In een agenda kunt u bijvoorbeeld uw uren bijhouden. De fiscus is kritisch als deze aftrekposten worden geclaimd en beoordelen dit o.a. aan de hand van de aard van de onderneming, omzet/winst ten opzichte van de inkomsten uit loondienst. Wellicht vragen zij een urenoverzicht aan als zij twijfels hebben.

Voor nadere uitleg van de bovengenoemde aftrekposten verwijzen wij  u naar de site van de belastingdienst.

Gaat u uw onderneming voeren in de vorm van een rechtspersoon dan krijgt u ook te maken met vennootschapsbelasting, naast de omzetbelasting en inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.