Belastingen

Vanaf de start van uw onderneming krijgt u met verschillende belastingen te maken.
De meest algemene belastingen voor ondernemers zijn de omzetbelasting en de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Hieronder geven wij u enige fiscale informatie, het kan zijn dat voor uw branche specifieke regels gelden. Breng dit bij de start van uw bedrijf goed in kaart.

Omzetbelasting
Zodra uw bedrijfsactiviteiten beginnen, komt omzetbelasting – in de volksmond BTW – ter sprake. BTW betekent Belasting Toegevoegde Waarde.

Over levering van producten en diensten brengt u BTW in rekening. Er zijn drie tarieven: hoog tarief (2023 –  21%), laag tarief (2023 –  9%) en het vrijgestelde tarief. Bij verkoop van marge goederen gelden speciale regels. Welk tarief voor uw producten en diensten van toepassing is, vindt u op de website van de belastingdienst. Bij de periodieke BTW-aangifte draagt u in rekening gebrachte BTW af en krijgt u betaalde BTW terug.

Bent u starter en heeft u zonnepanelen op uw woning, laat u dan goed voorlichten over de consequenties bij aanvang van uw onderneming.

Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
Eén keer per jaar doen ondernemers aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen ook wel ‘aangifte inkomstenbelasting’ genoemd.

Op de uitnodiging staat de datum vermeld wanneer deze aangifte binnen moet zijn. Werkt u samen met een accountant, administratiekantoor of belastingadviseur, dan zullen zij doorgaans gebruik maken van de uitstelregeling. Hierdoor is meer tijd om de aangifte in te dienen.

Voor ondernemers die de werkzaamheden zien als ‘winst uit onderneming’ zijn er specifieke regels en aftrekposten. De meest bekende zijn:

  • Investeringsaftrek
  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • MKB vrijstelling
  • Willekeurige afschrijving (voor starters)

Voor elke aftrekpost zijn regels vastgesteld. Eén daarvan is het urencriterium dat onder meer bepalend is voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Om voor deze aftrek in aanmerking te komen moet u meer dan 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteden. Dit urencriterium omvat zowel de directe als indirecte uren.

Team HBc raadt aan om gemaakte uren bij te houden, zeker wanneer naast de onderneming ook nog een loondienstverband loopt. De fiscus is kritisch als deze aftrekposten worden geclaimd, zij kan bij twijfel vragen om een urenoverzicht. Voor meer informatie over bovengenoemde aftrekposten verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

““Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

(Historische slogan belastingdienst sinds 1993)

Vennootschapsbelasting
Gaat u uw onderneming voeren in de vorm van een rechtspersoon, dan krijgt u naast de omzetbelasting en inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen ook te maken met vennootschapsbelasting.