Starters

Bij het opstarten van uw onderneming komt u in aanraking met vele zaken en diverse instanties. Een oerwoud van wet- en regelgeving. 
Op deze pagina’s vindt u een overzicht met zaken waar u mee te maken ult gaan krijgen.

Een onderneming starten

Elke dag komen er in Nederland nieuwe ondernemers bij. Om voorbereid te zijn op de gevolgen van het ondernemerschap is een goed advies noodzakelijk. Diverse instanties kunnen u daarbij helpen. Zo heeft de Kamer van Koophandel, de belastingdienst en banken regelmatig speciale bijeenkomsten voor startende ondernemers. Een bezoek aan één of meerdere van deze bijeenkomsten kunnen u helpen met de juiste keuzes te maken en geven u inzicht in allerlei regelgeving die op uw pad komen. Deze bijeenkomsten zijn doorgaans gratis.
 
 

Stappen | ondernemingsplan

Overweegt u een eigen bedrijf te beginnen, dan is het maken van een stappenplan en een ondernemingsplan een handvat voor uzelf. In het stappenplan geef u aan in welke volgorde u denkt te gaan werken met daarin het tijdspad. Bij het maken van een ondernemingsplan legt u vast welke facetten er op uw pad komen om een goede start gaan maken. Ook krijgt u meer inzicht wat er financieel te verwachten is. Op diverse sites zijn voorbeelden te downloaden van een ondernemingsplan die u een beeld kunnen geven van uw ondernemingsplan. Het ondernemingsplan is iets persoonlijks.

Lees hier meer.

Administratieve verplichtingen

In Nederland moet elke onderneming een administratie bij houden. Het bijhouden van een administratie is vormvrij en kan naar eigen inzicht worden ingericht. Dit kan per branche heel verschillend zijn. Vooraf goed beginnen voorkomt op een later tijdstip extra kosten.

Lees hier meer.

Ondernemingsvorm

De meeste startende ondernemingen zijn eenmanszaken of vennootschappen onder firma (vof). Dit zijn juridisch gezien ‘natuurlijke’ personen, hetgeen inhoudt dat de persoon of personen ook met hun privé vermogen aansprakelijk zijn voor schulden in de onderneming.

Lees hier meer.

Belastingen

Als u een onderneming opstart komt u met diverse belastingen in aanraking. Het is moeilijk om voor elke vorm van onderneming één overzicht te geven. Onderstaand beperken wij ons tot een aantal algemene belastingen.

Lees hier meer.

Auto & Vervoer

Om op uw werk te komen of het bezoeken van relaties etc., wordt er doorgaans veel gebruik gemaakt van een auto. De personenauto die wordt gebruikt valt onder het zogenaamde keuze vermogen dat wil zeggen dat het bedrijfsvermogen kan zijn, maar u kunt ook de auto als privé vermogen zien. Welke keuze u ook maakt, u krijgt te maken met veel regelgeving.

Lees hier meer.

Personeel

Indien u ook personeel gaat aannemen dan krijgt u met meerdere instanties te maken. Naast de belastingdienst komt ook het UWV, eventueel pensioenfonds, arbodienst en mogelijk andere instanties om de hoek kijken.

Lees hier meer.

ZZP-er

Een groot aantal starters zullen ZZP-er zijn (zelfstandige zonder personeel). Voor deze categorie ondernemers heeft de politiek gemeend om daar specifieke wetgeving te gaan ontwikkelen aangezien de overloop vanuit een werknemerssituatie ter discussie staat. Vanaf 1 mei 2016 geldt de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De wet moet er op toezien dat ondernemers de regelgeving m.b.t. dienstverbanden/werknemers niet wordt omzeild.

Lees hier meer.