Starters

Bij het opstarten van uw onderneming komt u in aanraking met vele zaken en diverse instanties. Een oerwoud van wet- en regelgeving. 
Op deze pagina’s vindt u een overzicht met zaken waar u mee te maken ult gaan krijgen.

Een onderneming starten

Elke dag komen er in Nederland nieuwe ondernemers bij. Misschien staat u ook wel te popelen!
Sommige mensen zijn als ondernemer geboren, anderen komen er later achter dat zij zo innovatief, ondernemend en creatief zijn dat zij een eigen bedrijf willen beginnen.

Hoe bereidt u zich voor op het ondernemerschap?

 

Stappen | ondernemingsplan

Bij de start van uw onderneming schrijft u uw eigen stappenplan en ondernemingsplan.

In het stappenplan geeft u aan welke randvoorwaarden u in welke volgorde gaat regelen, aangevuld met een tijdspad.

Door het opstellen van een ondernemingsplan laat u zien dat u de tijd en de rust heeft genomen om na te denken welke richting u met uw nieuwe onderneming op wenst te gaan. Het schrijven van een ondernemingsplan hoeft niet ingewikkeld te zijn!

Lees hier meer.

Administratieve verplichtingen

In Nederland moet elke onderneming een administratie bijhouden. De vorm waarin u deze giet, staat vrij; u mag naar eigen inzicht uw administratie voeren.

De keuze aan financiële boekhoudpakketten om de administratie bij te houden is ruim. Welk pakket bij uw onderneming past, hangt af van uw bedrijfsactiviteiten.

Lees hier meer.

Ondernemingsvorm

De meeste startende ondernemingen zijn eenmanszaken of vennootschappen onder firma (vof). Dit zijn juridisch gezien ‘natuurlijke’ personen, dat houdt in dat de persoon of personen ook met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor schulden in de onderneming.

Er zijn mogelijkheden om dit risico geheel of gedeeltelijk uit te sluiten.

Lees hier meer.

Belastingen

Vanaf de start van uw onderneming krijgt u met verschillende belastingen te maken.
De meest algemene belastingen voor ondernemers zijn de omzetbelasting en de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Lees hier meer.

Auto & Vervoer

Nederlanders houden van hun heilige koe, dus ondernemers ook!
De voor de zaak gebruikte personenauto valt onder het zogenaamde keuzevermogen, dat betekent dat het bedrijfsvermogen mag zijn of privévermogen.

Lees hier meer.

Personeel

Op het moment dat u medewerkers gaat aannemen, krijgt u naast de belastingdienst ook te maken met het UWV, eventueel pensioenfonds, arbodienst en mogelijk andere instanties.

Echter, het vinden, boeien en binden van het eerste personeelslid is het moeilijkste.

Lees hier meer.

ZZP-er

De politiek is al een groot aantal jaren bezig om voor ZZP’ers (zelfstandige zonder personeel) juridische en fiscale regelingen te bepalen. Top op heden is dit nog steeds niet helemaal gelukt. Met name controle op de wetgeving is een terugkerend knelpunt.

De verwachting is dat vanaf 2027 wetgeving wordt ingevoerd om de sociale zekerheid van ZZP’ers beter te regelen.

Lees hier meer.