Administratieve verplichtingen

In Nederland moet elke onderneming een administratie bijhouden. De vorm waarin u deze giet, staat vrij; u mag naar eigen inzicht uw administratie voeren.

De keuze aan financiële boekhoudpakketten om de administratie bij te houden is ruim. Welk pakket bij uw onderneming past, hangt af van uw bedrijfsactiviteiten. Er zijn branche gerelateerde boekhoudpakketten en algemene boekhoudpakketten.

Houd ook rekening met de wensen van het kantoor dat uw belastingaangiften (periodiek) en jaarrekening gaat verzorgen. Het ene boekhoudpakket verschaft wel voldoende informatie hiervoor en het andere niet.

“Administratie bijhouden lastig?
Onze tip: gewoon doen!

(Team HBc)

Hoe groter de stapel papieren (of voller de mailbox), hoe meer u als een berg tegen het werk gaat opzien. Bedenk dat geordend werken juist kan zorgen voor veel voldoening én inzicht geeft in de financiële gezondheid van uw bedrijf.

Steeds meer administraties worden digitaal gevoerd. Dit vergt een andere aanpak dan werken op papier. Voor beide administraties is een bewaarplicht van 7 tot 10 jaren van toepassing. Voor een aantal gegevens, zoals langlopende contracten, is de bewaarplicht nog langer.

Factuurvereiste / facturering
Een factuur moet aan een aantal eisen voldoen. Dit geldt voor zowel de uitgaande als binnenkomende facturen. Wanneer een binnenkomende factuur niet aan de factuureisen voldoet, kunt u uw leverancier daarop attenderen.

  • Een aantal van deze factuurvereisten:
    de naam en het volledige adres van de leverancier
  • het btw-identificatienummer van de leverancier
  • uw naam en uw volledige adres
  • het factuurnummer
  • de factuurdatum
  • omschrijving van de geleverde producten / diensten

Voor de volledige lijst verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Binnen 14 dagen na afloop van de maand waarin de levering of dienst heeft plaatsgevonden, moet er een factuur worden uitgereikt. Dus ‘opsparen’ van facturen per kwartaal of per jaar is niet mogelijk. Er zijn om praktische redenen wel bijzondere toepassingen bijv. als er sprake is van het in rekening brengen van voorschotten.

Periodiek ontvangt u van ons het Fisckwartaaltje.
Zo blijft u op de hoogte!