Een onderneming starten

Elke dag komen er in Nederland nieuwe ondernemers bij. Misschien staat u ook wel te popelen!
Sommige mensen zijn als ondernemer geboren, anderen komen er later achter dat zij zo innovatief, ondernemend en creatief zijn dat zij een eigen bedrijf willen beginnen.

Hoe bereidt u zich voor op het ondernemerschap?
Om beslagen ten ijs te komen is onderzoek doen en advies inwinnen noodzakelijk.

Diverse instanties kunnen u daarbij helpen. Zo hebben de Kamer van Koophandel, de belastingdienst en banken regelmatig speciale bijeenkomsten voor startende ondernemers. Een bezoek aan één of meerdere van deze voorlichtingsdagen helpen u bij het maken van keuzes en geven inzicht in allerlei regelgeving. Deze bijeenkomsten zijn doorgaans gratis.

Natuurlijk kunt u ook op de websites van de genoemde organisaties de nodige informatie vinden. Bij officiële instanties mag u ervan uitgaan dat de informatie betrouwbaar is en actueel. Wanneer u online research gaat doen, let dan altijd op de afzender van de boodschap!

Kennismaken met Team HBc
Als het bij de start van uw onderneming gaat om administratieve zaken of belastingvraagstukken is Team HBc graag uw partner en adviseur. Op onze website vindt u allerlei relevante informatie, maar een gesprek brengt ons beiden verder.

We maken kennis, brengen uw wensen in kaart, bekijken of u in aanmerking komt voor subsidie of starten met behoud van uitkering en doen u een aantrekkelijk voorstel voor een mogelijke, toekomstige samenwerking.