Updates corona virus

Dat het COVID-19 (Corona virus) de wereld in de greep heeft, is geen nieuws. Dit deel van onze website is bedoeld om u op de hoogte te houden van maatregelen die worden getroffen op fiscaal/financieel en economisch nieuws voor ondernemers. Vanuit de Nederlandse overheid en mogelijk ook vanuit Brussel wordt aangegeven dat er een pakket van maatregelen van kracht gaan worden. De informatie die u hier aantreft komen uit betrouwbare bron.

ALGEMEEN

Veel gestelde vragen over corona virus voor werkgevers en ondernemers

Op de site van de rijksoverheid staan een aantal antwoorden op vragen die er bij werkgevers en ondernemers leven. Voor meer informatie  klik hier.

Op de website van de Gemeente Dronten wordt verwezen naar een aparte website. ‘Klik hier’

Het volgen van de regelingen is best wel lastig. Er volgen elke dag wel aanpassingen. De onderstaande link geeft informatie voor kleine zelfstandigen en ZZP-ers.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ‘Lees meer’

Verder kunt u de maatregelen die voor ondernemers zijn of worden genomen lezen welke op 17 maart bekend werden gemaakt. Inmiddels komt er meer duidelijkheid en lees meer voor de informatie welke op 22 maart gepubliceerd werd. Op ‘Klik hier’ blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Uitstel van betaling voor belastingaanslagen aanvragen. Zo doe je dat.    Lees meer

Voor het aanvragen van uitstel van betaling ‘Klik hier’

Ook de Kamer van Koophandel heeft een gelijksoortige vragen en antwoorden op hun site ‘Klik hier’.

De Kamer van koophandel heeft de maatregelen voor ondernemers ook online staan. ‘Klik hier’

De ondernemersvereniging OVVD (Ondernemersvereniging De Driehoek) heeft op haar website de mogelijkheid gecreëerd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op deze wijze kunnen Drontense ondernemers elkaar helpen. ‘Klik hier’

Tenslotte de link naar het RIVM. Op deze site niet alleen de vragen/antwoorden die betrekking hebben op financieel-economisch maatregelen ‘klik hier’.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuws op chronologische volgorde:

5 april 2020

Vanaf morgen vanaf 9.00uur  kunnen werkgevers een aanvraag indienen. Aangezien er veel werkgevers op deze regeling een beroep gaan doen adviseren wij u om zoveel mogelijk de gevraagde informatie klaar te hebben liggen voordat met het digitaal invullen begonnen gaat worden. Zie onderstaand overzicht.

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer
  Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.

Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Op de aanvraag moet u een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat:

 • u de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest
 • u begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
 • u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • u akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

2 april 2020

Op de website van de belastingdienst is het mogelijk om uitstel van betaling in verband met het corona virus in te dienen. Lees ook de voorwaarden goed door. Lees hier

Voor het aanvragen van uitstel van betaling ‘Klik hier’

Vakantiedagen

De (zomer-) vakanties zitten er aan te komen. Wat zijn de rechten en plichten. De informatie vindt u hier. Tot dusver zijn daar nog geen noodmaatregelen van kracht, zodat de lopende wetgeving gevolgd moet worden.

29 maart 2020

Gisteren werd bekend dat de  regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) uitgebreid gaat worden voor bepaalde ondernemes uit de non-food sector. Met deze uitbreiding krijgen zij ook wat financiële lucht om verder te kunnen. Of dit voldoende is zal afhangen van de periode dat de beperkende maatregelen gaan duren. ‘Lees meer’

26 maart 2020

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. ‘Lees meer’

24 maart 2020

Het was voor velen onder ons gisteravond even slikken nadat de verscherpte maatregelen bekend waren. Nu Nederland tot 1 juni in de ban blijft van het virus zullen aan de genomen maatregelen nog meer behoefte zijn. klik hier.

22 maart 2020

Langzamerhand komt de overheid met de uitwerking van de maatregelen die op 17 maart jl. bekend werden gemaakt. Het zijn noodoplossingen voor bedrijven die in de problemen komen. Minister Koolmees doet een beroep op de ondernemers om er geen misbruik van te maken. Lees meer over de voortgang met betrekking tot de financiële maatregelen tot nu toe.                 ‘klik hier’

In de door ons omringende landen (Duitsland en België) worden de maatregelen aangescherpt. In België wordt al aangegeven dat maatregelen wel eens 8 weken kunnen duren. Er is (nog) geen Europese eenheid gevonden voor het gezamelijk nemen van maatregelen.

21 maart 2020

Uitstel van betaling voor belastingen is vereenvoudigd. Er is voor de eerste drie maanden van uitstel geen aparte verklaring nodig. Indien er langer uitstel nodig is, dan is aanvullende informatie nodig. Let erop dat bij het aanvragen van betaling een beroep wordt gedaan op ‘bijzonder uitstel van betaling in verband met uitbraak van corona’. Lees meer

20 maart 2020

Steeds meer initiatieven zie je voorbij komen om elkaar te helpen. Niet alleen in privé situaties maar ook ondernemers willen de handen uit de mouwen steken. Zit je als ondernemer met vragen, zoek je hulp, verstrek je informatie of wil je fysiek helpen in de gemeente dan heeft de OVVD de mogelijkheid om via de website vraag en aanbod bij elkaar te brengen. ‘Klik hier’

19 maart 2020

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen. ‘lees meer’

Gisteravond zijn de aangekondigde maatregelen behandeld in de tweede kamer. De meerderheid staat achter het gevoerde beleid en de aangekondigde maatregelen. meer lezen op de pagina van de NOS           ‘Klik hier’.

18 maart 2020

Een samenvatting van de maatregelen die voor ondernemers gaan gelden zijn overzichtelijk opgenomen op de site van de rijksoverheid ‘Klik hier’.

De overgang werktijdverkorting naar de nieuwe regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud) is belangrijk voor werkgevers.

Een vrij eenvoudige manier om uw liquiditeit enigszins op peil te houden is ‘uitstel van betaling’ aan te vragen. Er volgt geen boete of verhoging en er wordt een lage belastingrente gehanteerd. Uitstel van betaling moet wel aangevraagd worden!Voor aanpassing van de voorlopige aanslagen zijn er ook mogelijkheden.

Op de site van de belastingdienst staat op welke wijze de aanvraag voor uitstel geregeld kan worden. U kunt zelf uitstel aanvragen, maar ook uw accountant, administratiekantoor of adviseur kunnen dit voor u regelen. Voor meer informatie ‘Klik hier’.

17 maart 2020

Op de persconferentie zijn diverse maatregelen bekend gemaakt voor ondernemers en ook voor ZZP-ers. Over de exacte invulling en de uitvoering is het nog even geduld hebben. In de loop van deze week zal daar meer duidelijkheid moeten komen.

16 maart 2020

In de toespraak van premier Mark Rutte geeft hij aan dat het kabinet de problemen serieus neemt. Naast de impact op alle landgenoten geeft hij aan dat er deze week een pakket van steun maatregelen worden getroffen om met name het bedrijfsleven enigszins levend te houden.

Hij vraagt een ieder om daar een steentje aan bij te dragen voor de aanpak van dit grote probleem.

15 maart 2020

Verruiming BMKB regeling voor ondernemers versneld opengesteld.

Met de verruiming zal het makkelijker worden om een overbruggingskrediet of verhoging van het rekening-courant krediet aan te vragen. Voor meer informatie ‘klik hier’ .