Dat het COVID-19 (Corona virus) de wereld in de greep heeft, is geen nieuws.
Dit deel van onze website is bedoeld om u op de hoogte te houden van maatregelen die worden getroffen op fiscaal/financieel en economisch nieuws voor ondernemers.

ALGEMEEN

Veel gestelde vragen over corona virus voor werkgevers en ondernemers

Op de site van de rijksoverheid staan een aantal algemene onderwerpen m.b.t. COVID-19. Voor meer informatie  ‘Klik hier’.
Op de website van de Gemeente Dronten wordt verwezen naar een aparte website. ‘Klik hier
De ondernemersvereniging OVVD (Ondernemersvereniging De Driehoek) heeft op haar website de mogelijkheid gecreëerd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op deze wijze kunnen Drontense ondernemers elkaar helpen. ‘Klik hier

Het volgen van de regelingen is best wel lastig. Er volgen regelmatig  aanpassingen. De onderstaande link geeft informatie voor kleine zelfstandigen en ZZP-ers.

  • Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)  ‘Klik hier
  • Rijksoverheid, financiële regelingen  ‘Klik hier’ 
  • Belastingdienst, online bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen.  ‘Klik hier
  • Kamer van Koophandel, veel gestelde ondernemersvragen over corona.  ‘Klik hier
  • Kamer van Koophandel, check hier je regelingen. ‘Klik hier

 Tenslotte de link naar het RIVM. Op deze site staan vragen en achtergronden  ‘klik hier’.